Antiantifa

Antiantifa

De nieuwe fascisten zullen zich antifascisten noemen!

 

antiantifa.large.jpg

 

De originele site is niet meer beschikbaar, maar kon nog wel via web-archive de artikelen achterhalen. De originele site was antiantifa.net. Hieronder vind je de welkomstekst die op de homepagina stond van antiantifa.net

AntiAntifa.net is bedoeld om informatie te verzamelen over extreem-links in Nederland en deze aan te bieden aan nationalisten, wetenschappers, journalisten en geĂ¯nteresseerden.

Onder de menu-optie Personen kunt u een overzicht vinden van extreem-linkse personen (waaronder ook personen met extreem-linkse tendensen worden begrepen) waarover artikelen op deze stek staan en onder de menu-optie Organisaties vindt u artikelen over organisaties die onderdeel vormen van de links-extremistische beweging in Nederland of daar nauw verwant aan zijn.

Onder de menu-optie Artikelen vindt u alle artikelen op deze webstek. Er staan ook een aantal artikelen tussen die voorheen op de webstek van de Stichting Onderzoek extreme Stromingen stonden. Waarvoor dank aan de vroegere beheerders van die stek.

Dit zijn echter wel oudere artikelen (uit de periode 2002-2004) dus veel van de verwijzingen (webschakels) die erin vermeld staan zijn niet meer actief. In dat geval kunt u via het internet archief wellicht nog de inhoud daarvan achterhalen.

En als u ons wilt bereiken (bijvoorbeeld om ons informatie over de antifa en andere extreem-linkse groeperingen te doen toekomen) dan kan dat via de menu-optie Kontakt, waar u ons e-post adres vindt